Revalidatie na een coronabesmetting

Revalidatie na een coronabesmetting
Bij Fysio- Manueletherapie Holtslag –  Jolien van Schuppen

Als u door Corona in het ziekenhuis heeft gelegen, maar ook als u thuis de ziekte heeft doorgemaakt, kan het zijn dat u verzwakt bent en weer aan moet sterken. Een ziekteperiode of ziekenhuisopname kan door (langdurige) inactiviteit een hoop lichamelijke klachten veroorzaken. Wij realiseren ons dat het voor deze mensen uitermate belangrijk is om weer optimaal te kunnen participeren in het dagelijks leven, werk en sport. Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen in het revalidatieproces. Hoe eerder de revalidatie gestart kan worden, hoe groter de kans op volledig herstel.

Aan de hand van diverse scholingen en de evidentie die op dit moment beschikbaar is, hebben we een behandelprotocol opgesteld. Dit protocol is gericht op de revalidatiefase na een (COVID-19) ziekenhuis- en/of IC opname én voor patiënten die thuis in isolatie hebben moeten uitzieken na besmetting met het coronavirus. Binnen dit protocol ligt het accent op ademhalings- technieken, spierkracht- en conditietraining. Hierbij wordt (indien noodzakelijk) ook diëtetiek, ergotherapie en logopedie opgestart. Dit zijn disciplines waar wij in de praktijk al mee samenwerken.

Wetenschappelijk behandelprotocol
Ons behandelprotocol bestaat uit drie fasen: de thuisfase, de revalidatiefase en de afsluiting / nazorgfase. In de thuisfase zal de therapie met name bestaan uit ademhalingstechnieken en een aantal basisoefeningen. Zo kunnen er voorwaarden worden geschept om daarna in de praktijk te kunnen gaan trainen. Tevens wordt er in de thuisfase informatie gegeven over energieverdeling en vermoeidheid. Deze thuisfase kan direct opgestart worden. Ook hebben wij verschillende mogelijkheden om patiënten op afstand te begeleiden. Tijdens de revalidatiefase zal voornamelijk in de praktijk aan spierkracht en conditie gewerkt worden. Aan de hand van een intake gesprek en aantal testen zal een programma op maat worden opgesteld. Bij de afsluiting en nazorgfase is het van belang dat de patiënt zelf in staat is om zijn herstel verder vorm te geven en een actieve levensstijl verder voort te zetten.

Bent u iemand, of kent u iemand die het coronavirus heeft gehad en onder goede begeleiding weer volledig wil herstellen?
Neem dan gerust contact met ons op:
telefoon: 0318-55 06 02
mail: info@fysioholtslag.nl