Fysiotherapie

Klachten herstellend

Fysiotherapie

Fysiotherapie is er voor mensen van alle leeftijden die als gevolg van een lichamelijke aandoening of beperking problemen ondervinden tijdens het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. Een fysiotherapeut behandeld klachten aan het houding- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met klachten aan spieren, gewrichten, zenuwstelsel en bloedvaten kunnen worden behandeld om de pijnklachten te verminderen, herstel te bevorderen en bewegelijkheid, coördinatie, stabiliteit, spierkracht / -uithoudingsvermogen en belastbaarheid te optimaliseren.

Anamnese / intake
Middels dit vraaggesprek worden de oorzakelijkheid, beloop van klachten, duur van de klachten, activiteiten die de klachten doen toenemen en afnemen en de door u ervaren beperkingen in kaart gebracht. Tevens wordt uw medisch voorgeschiedenis doorlopen en gekeken aan welke krachten u in het dagelijks leven wordt blootgesteld (zoals bijv. beroep, hobby en sport). Tevens wordt er gekeken of er een disbalans is in de belasting en belastbaarheid van de patiënt.

Bij een gezond persoon bestaat er een optimale verhouding tussen de belasting (krachten waaraan een persoon wordt blootgesteld) en belastbaarheid (het gene dat een mens aan krachten zowel fysiek als mentaal kan verdragen). Wanneer er een verstoring optreedt in de verhouding belasting – belastbaarheid kan dit klachten veroorzaken. Hierbij kan de belasting waaraan iemand in het dagelijks leven wordt blootgesteld te hoog zijn (bijv. te zwaar tillen), maar ook kan de oorzaak liggen in een verlaagde belastbaarheid (bijvoorbeeld t.g.v. ziekte, periode waarin men weinig tot niet bewogen heeft, spanning / stress). Naast de verhouding belasting en belastbaarheid kunnen ook genetische aanleg, werk- en sociale omstandigheden een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van klachten.

Screening
Indien u via Directe toegankelijkheid komt volgt er vooraf aan de intake / anamnese een screening. Via deze screening wordt bepaald of u bij de fysiotherapeut aan het goede adres bent of het toch noodzakelijk is om bij uw huisarts lang te gaan. De bevindingen van deze sceening worden per mail (dat volledig beschermd is) naar de huisarts verzonden, zodat deze in uw medisch dossier kunnen worden toegevoegd.

Lichamelijk onderzoek
Middels het lichamelijk onderzoek wordt getracht de beperkingen / klachten die de patiënt ervaart te onderzoeken en vervolgens de behandelbare aspecten in kaart te brengen.

Deze behandelbare aspecten kunnen uiteenlopen van te soepele gewrichten tot te stijve gewrichten, te lage spierspanning tot een te hoge spierspanning, slecht bewegingsgevoel, onvoldoende spierkracht / -conditie en stabiliteit, een slechte houding die de klachten in de hand werken en waardoor de klachten kunnen blijven aanhouden.

Behandeling
Na de anamnese en lichamelijk onderzoek zullen de uitkomsten met u besproken worden en zal de fysiotherapeut een behandelvoorstel doen. Dit behandelvoorstel is gebaseerd op de doelstellingen die door de fysiotherapeut gemaakt zijn en de fysiotherapeutische activiteiten die daar voor nodig zijn.

  • Advisering / coachen in herstelbevorderende en informeren over herstelbelemmerende factoren
  • Mobilisatie, om de bewegingsbeperkingen in gewrichten te verhelpen
  • Stabilisatie, om de te soepele gewrichten te stabiliseren (verstevigen)
  • Coördinatietraining om de coördinatie te optimaliseren
  • Propriocepsistraining om het lokale bewegingsgevoel te optimaliseren
  • Spierkracht / -conditietraining om de spierkracht en –conditie te optimaliseren
  • Houdingsadviezen / -training om een correcte houding na te streven
  • Spierdetonisatie (het verlagen van de spierspanning)
wilt u snel geholpen worden? Maak direct een afspraak

Lees hier het laatste nieuws

Van holtslag fysio- manueletherapie

Vacature Oncologie fysiotherapeut

Verzoek tot dragen mondmasker binnen de praktijk

In verband met de sterke toename van het aantal COVID besmette mensen, zijn wij helaas genoodzaakt u met klem te verzoeken om vanaf heden bij het betreden van onze praktijklocaties weer een mondmasker te dragen. Dit alles om de gezondheid van onze patiënten en werknemers te beschermen. Hopend op uw medewerking. Team Fysio Holtslag

Wie komt ons team versterken?

Zorg op maat Holtslag Patiëntenportaal