Manuele therapie

Klachten herstellend

Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld 4 jaar. Er zijn verschillende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er ook verschillen zijn in visie en behandelwijzen. De manueel therapeuten in onze praktijk hebben de opleiding SOMT (voorheen Eindhoven) gevolgd en zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor manueeltherapeuten.

Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode van de rug, nek, armen en benen, waarin zowel de gewrichten, spieren en zenuwstructuren lokaal onderzocht en behandeld worden.

Screening
Indien u via Directe toegankelijkheid komt volgt er vooraf aan de intake / anamnese een screening. Via deze screening wordt bepaald of u bij de manueel therapeut aan het goede adres bent of het toch noodzakelijk is om bij uw huisarts lang te gaan. De bevindingen van deze sceening worden per mail (dat volledig beschermd is) naar de huisarts verzonden, zodat deze in uw medisch dossier kunnen worden toegevoegd .

Anamnese / intake
Middels dit vraaggesprek worden de oorzakelijkheid, beloop van klachten, duur van de klachten, activiteiten die de klachten doen toenemen en afnemen en de door u ervaren beperkingen in kaart gebracht. Tevens wordt uw medisch voorgeschiedenis doorlopen en gekeken aan welke krachten u in het dagelijks leven wordt blootgesteld (zoals bijv. beroep, hobby en sport). Tevens wordt er gekeken of er een disbalans is in de belasting en belastbaarheid van de patiënt.

Bij een gezond persoon bestaat er een optimale verhouding tussen de belasting (krachten waaraan een persoon wordt blootgesteld) en belastbaarheid (het gene dat een mens aan krachten zowel fysiek als mentaal kan verdragen). Wanneer er een verstoring optreedt in de verhouding belasting – belastbaarheid kan dit klachten veroorzaken. Hierbij kan de belasting waaraan iemand in het dagelijks leven wordt blootgesteld te hoog zijn (bijv. te zwaar tillen), maar ook kan de oorzaak liggen in een verlaagde belastbaarheid (bijvoorbeeld t.g.v. ziekte, periode waarin men weinig tot niet bewogen heeft, spanning / stress). Naast de verhouding belasting en belastbaarheid kunnen ook genetische aanleg, werk- en sociale omstandigheden een rol spelen in het ontstaan of in stand houden van klachten.

Lichamelijk onderzoek
Middels het lichamelijk onderzoek wordt getracht de beperkingen / klachten die de patiënt ervaart te onderzoeken en vervolgens de behandelbare aspecten in kaart te brengen. Deze behandelbare aspecten kunnen uiteenlopen van te soepele gewrichten tot te stijve gewrichten, te lage spierspanning tot een te hoge spierspanning, slecht bewegingsgevoel, onvoldoende spierkracht / -conditie en stabiliteit, een slechte houding die de klachten in de hand werken en waardoor de klachten kunnen blijven aanhouden.

In tegenstelling tot de fysiotherapeut zal de manueel therapeut het onderzoek zeer lokaal uitvoeren waardoor het onderzoek verfijnder en specifieker is. Bij dit onderzoek zal de houding en het bewegen beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht. Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de therapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt teruggaat naar de verwijzend arts of eigen huisarts.

Behandeling
De behandeling die volgt op het onderzoek zal tot doel hebben de functies van de gewrichten te verbeteren / te optimaliseren. Tijdens deze behandelingen maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert de opgeheven bewegelijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. De manueel therapeut kan in deze behandelingen gebruik maken van manipulaties (in de volksmond “kraken” genoemd). De gewrichten worden dan met een hoge snelheid bewogen, waarbij een knappend geluid waargenomen kan worden. De meeste patiënten ervaren hierbij een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Naast deze technieken zal ook de nodige aandacht besteedt worden aan (huiswerk)oefeningen die de mobiliteit kunnen verbeteren en onderhouden, spierspanning kunnen doen afnemen, lokale spierkracht / -conditie te doen toenemen en lokaal bewegingsgevoel / stabiliteit en coördinatie kunnen verbeteren.

Wanneer manuele therapie?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die behalve pijn ook gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: de functie van de gewrichten verbetert, de houding verbetert en het bewegen verloopt gemakkelijker.

  • Hoofd- en nekpijn dat gepaard gaat met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • Nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
  • Rugklachten hoog in de rug met rib en of borstpijn
  • Lage rugklachten, eventueel met uitstraling in benen
  • Kaakklachten, eventueel in combinatie met nekklachten
  • Bekkenklachten tijdens of na de zwangerschap
  • Houdingsadviezen / -training om een correcte houding na te streven
  • Of manuele therapie ook uw klachten kan verhelpen zal tijdens het onderzoek bij de eerste afspraak moeten blijken
wilt u snel geholpen worden? Maak direct een afspraak

Lees hier het laatste nieuws

Van holtslag fysio- manueletherapie
Zorg op maat Holtslag Patiëntenportaal