Neurologie fysiotherapie

Klachten herstellend

Neurologie fysiotherapie

Neurorevalidatie is een specialisme binnen de fysiotherapie welke zich richt op de behandeling van cliënten met neurologische aandoeningen. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren met een neurologische aandoening.

Hoe ziet de behandeling bij neurorevalidatie eruit?
Neurorevalidatie wordt door een gespecialiseerde fysiotherapeut gegeven op verwijzing van een neuroloog, revalidatie-arts of huisarts. De behandeling kan zowel in de praktijk als aan huis worden gegeven. Na de intake en het onderzoek wordt er gekeken of er inderdaad sprake is van een indicatie voor neurorevalidatie. De behandeling zal vervolgens aangepast worden aan de hulpvraag, de gestelde doelen en het belastingsniveau van de patiënt. Dit gaat altijd in overleg met u.

Vervolg
Er volgt na enige maanden (afhankelijk van uw fysieke mogelijkheden) een evaluatie. Aan de hand van deze evaluatie worden de doelen bijgesteld/afgerond.

Voor welke aandoeningen is neurorevalidatie?
Onder de specialisatie neurologische fysiotherapie vallen onderstaande diagnosegroepen:

 • Hersenbloeding / herseninfarct (CVA)
 • Multiple Sclerose
 • Ziekte van Parkinson
 • Neuromusculaire aandoeningen zoals: HMSN (Hereditaire motorische sensorische neuropathie), Myotone Dystrofie (ziekte van Steinert, Polyneuropathieen, zoals Guillain Barre syndroom, Spinale Musculaire Atrofie (SMA), Erfelijke spastische paraplegie (Ziekte van Strumpell, HSP), Facioscapulohumerale dystrofie (FSHD), Limb-girdle spierdystrofie (LGD), Inclusion body myositis (IBM), dermatomyositis, polymyositis, Postpoliosyndroom
 • Cerebrale parese
 • Traumatisch hersenletsel
 • Dwarslaesie

Bij een persoon met een van de bovenstaande diagnoses kan het leven plotseling veranderen. Problemen die zich voor kunnen doen liggen onder andere op het gebied van mobiliteit, communicatie, eten/drinken, persoonlijke verzorging, wonen, werk en relatie.

 • Verbeteren of behoud van lichamelijke functies, zoals kracht en coördinatie
 • Leren omgaan met mogelijke beperkingen van de neurologische aandoening
 • Vergroten of behouden van de zelfredzaamheid van de cliënt in het dagelijks leven
 • Verbeteren of behouden van de kwaliteit van leven van de cliënt
 • Voorkomen van complicaties van neurologische aandoeningen
 • Trainen van het gebruik van hulpmiddelen
 • Opstarten van beweegactiviteiten en/of sport
 • Wij begeleiden mensen met een NAH (niet aangeboren hersenletsel) individueel en/of in groepsverband. Bij individuele begeleiding wordt ingegaan op uw specifieke hulpvraag
 • In groepsverband worden gezamenlijke doelen opgepakt en geoefend
wilt u snel geholpen worden? Maak direct een afspraak

Lees hier het laatste nieuws

Van holtslag fysio- manueletherapie

Vacature Oncologie fysiotherapeut

Verzoek tot dragen mondmasker binnen de praktijk

In verband met de sterke toename van het aantal COVID besmette mensen, zijn wij helaas genoodzaakt u met klem te verzoeken om vanaf heden bij het betreden van onze praktijklocaties weer een mondmasker te dragen. Dit alles om de gezondheid van onze patiënten en werknemers te beschermen. Hopend op uw medewerking. Team Fysio Holtslag

Wie komt ons team versterken?

Zorg op maat Holtslag Patiëntenportaal