Update Corona-virus

UPDATE CORONA-VIRUS  (17 maart 2020)

De verspreiding van het Corona-virus heeft, zoals u allen merkt, grote consequenties voor het hele land. De scholen zijn dicht en op vele plekken zijn bedrijven / instanties gesloten of werken de mensen thuis.

Gisterenmiddag en vandaag is er op het Ministerie van VWS overleg geweest tussen alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg. Het doel was het in stand houden van de acute zorg die door ziekenhuizen en huisartsen geleverd moet worden. Huisartsen doen een dringend beroep op de inzetbaarheid van fysiotherapeuten. Ons wordt gevraagd om de fysiotherapeutische zorg te blijven leveren aan de bevolking. Om schouder aan schouder met huisartsen en medici te staan als primair aanspreekpunt voor houding- en bewegingsgerelateerde zorg, zodat huisartsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klachten na valpartijen, het op de been houden van cruciale beroepsgroepen die op dit moment zo hard nodig zijn in de maatschappij tijdens de Corona uitbraak, fundamentele klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven om de ziekenhuizen te ontlasten.

Op dit moment lijken patiënten de fysiotherapeutische behandelingen te willen mijden, vanwege het eerdere advies van het Ministerie van VWS en het RIVM om 1,5 meter afstand te houden en zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het Ministerie zal waarschijnlijk snel met een duidelijke uitwerking komen hoe fysiotherapeuten en patiënten met dit advies om kunnen gaan, zodat de de fysiotherapeutische zorg op een veilige manier doorgang kan vinden.

Als praktijk willen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid blijven nemen en mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat blijven behandelen. Dit alles binnen de strikte adviezen en regelgeving die het RIVM, GGD en onze beroepsorganisatie KNGF ons opleggen om u op een veilige manier te behandelen. Wij blijven de informatiestromen vanuit RIVM, GGD en KNGF nauw volgen en zullen indien nodig ons ziens- en handelwijze direct hier aan aanpassen.

Samengevat: wij zullen u, in deze bijzondere periode, blijven ondersteunen bij het herstel van uw klachten.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd
bellen: 0318 – 55 06 02
mailen: info@fysioholtslag.nl

Met vriendelijke groet,

Team van Fysio- Manueletherapie Holtslag.

Hoe gaat Fysio Holtslag om met het Corona-virus

HOE GAAT FYSIO HOLTSLAG OM MET HET CORONA-VIRUS

Door de toenemende verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) in Nederland,  heerst er op dit moment veel onduidelijkheid en onzekerheid onder de mensen. Om deze reden willen wij u graag informeren hoe wij, als Fysio- Manueletherapie Holtslag, omgaan met het Corona-virus en wat u er zelf aan kan doen.

Wij nemen als praktijk het Corona-virus erg serieus en laten ons ook dagelijks informeren en adviseren door het RIVM en onze beroeps-organisatie KNGF. Het virus is met name risicovol voor ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid. Om besmetting met het Corona-virus te voorkomen zijn er preventieve maatregelen getroffen waarin allemaal een belangrijke rol hebben. Indien we ons allemaal aan deze adviezen houden, kan op dit moment onze zorg die wij leveren gewoon plaats vinden.

Binnen onze gewoonlijke hygiëne-maatregelen willen wij u graag de extra maatregelen onder uw aandacht brengen.
Wij…
– geven u nu geen hand, maar begroeten u op andere wijze
– wassen voor elke nieuwe behandeling onze handen 20-30 seconden
– reinigen tussendoor constant de behandelkamers (stoelen, deurkrukken)
– zullen wij de deuren van de behandelkamers voor u open en dicht doen

– vragen u een zelf een schoon groot badlaken mee te nemen,
om op te liggen
– vragen u om in uw elleboog te hoesten / niezen en niet in uw handen.
– adviseren u om niet met uw handen in uw ogen te wrijven en aan uw mond
te komen

Heeft u griepverschijnselen en bent u de afgelopen 14 dagen in een gebied geweest waar het Coronavirus heerst of heeft u contact gehad met iemand die besmet is of uit een risicogebied komt, meldt u zich dan telefonisch bij de huisarts en neem contact op met ons. Het RIVM heeft dit advies op 1 maart uitgebreid en geeft aan dat u ook bij milde luchtwegklachten een dag thuis moet blijven als u uit een risicogebied komt of contact gehad hebt met een besmette patiënt of iemand die uit een risicogebied komt.

Wij houden alle informatie en adviezen van RIVM en onze beroepsorganisatie goed in de gaten en
zullen indien nodig onze informatievoorziening aanpassen.
Voor verdere informatie en de actuele stand van zaken verwijzen wij u naar de website van het
RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus) .

Op deze wijze hopen wij u voldoende informatie te hebben gegeven om u op een geruste en veilige
manier te behandelen. Mocht u toch vragen hebben of willen overleggen kunt u ons bellen:
(0318) 55 06 02 of mailen: info@fysioholtlsag.nl

Het team van Fysio- Manueletherapie Holtslag

Fysiotherapie bij kanker / Oncologie fysiotherapie bij Fysio Holtslag

Kanker komt steeds vaker voor, momenteel krijgt één op de drie mensen in Nederland een bepaalde vorm van kanker. Anderzijds is het zo dat de laatste jaren steeds meer mensen de aandoening kanker overleven. De verwachting is dat deze lijn zich in de aankomende jaren zo zal doorzetten.

Tijdens en na de behandeling van kanker kunnen klachten, zoals vermoeidheid, conditieverlies, verminderde spierkracht, spanningsklachten, pijnklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem, huidveranderingen en stug littekenweefsel optreden. De gespecialiseerde fysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van mensen met of na kanker (oncologie patiënten). De fysiotherapeut heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd om mensen bij deze (complexe) problematiek te begeleiden. Om de oncologische patiënt goed te kunnen begeleiden is kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen daarvan van belang. De gespecialiseerde fysiotherapeut is op de hoogte van de mogelijkheden en de beperkingen van de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met of na kanker. De fysiotherapie bij oncologie vindt plaats in alle fasen van de problematiek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de onderstaande fasen.

PREVENTIEFASE (VOOR DE ZIEKENHUISBEHANDELING)
Doel: Fit en mobiel worden vóór ziekenhuisbehandelingen, bestraling / chemo of hormoontherapie. Om behandeling in het ziekenhuis goed te doorstaan is uw conditie en belastbaarheid van belang.

Tijdens de oncologische revalidatie richten wij ons op het optimaliseren van uw conditie, zodat u uw behandelingen in het ziekenhuis beter kan doorstaan en daarna ook sneller kan herstellen. Daarnaast kunnen we de bestralingshouding met u oefenen, die de bestraling kan vergemakkelijken. We kunnen u informeren over de gevolgen van de bestraling op uw lichaam en er voor zorgen dat problemen hiermee in de toekomst beperkt kunnen worden. Indien u bestraald moet worden maar een bewegingsbeperking heeft, kunnen we u hiervoor ook behandelen, denk hierbij aan bijv. rug of schouder. Deze klachten kunnen verminderd worden door gespecialiseerde fysiotherapie en de bestraling kan op deze manier prettiger plaats vinden.

CURATIEVEFASE (TIJDENS DE ZIEKENHUISBEHANDELING)
Doel: Fit en mobiel blijven tijdens de ziekenhuisbehandelingen, bestraling / chemo of hormoonbehandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die gedurende de ziekenhuisbehandeling optimaal actief blijven de behandeling over het algemeen beter doorstaan. Daarnaast hebben zij op langer termijn veel minder last van vermoeidheid en spanningsklachten en hebben een grotere kans om weer aan het werk te kunnen gaan of hun sport / hobby weer uit te kunnen oefenen.

HERSTELFASE (NA DE ZIEKENHUISBEHANDELING)
Doel: herstellen na ziekenhuisbehandeling, bestraling / chemo en hormoonkuren. Bij de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over activiteiten van het dagelijkse leven. De gespecialiseerde fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er mogelijk blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg en begeleiding is dan belangrijk.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De gespecialiseerde fysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

PALLIATIEVE FASE
Deze begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing is gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal. De gespecialiseerde fysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden en zelf actief met de klachten om te gaan. Hierbij staat zelfmanagement centraal.

TEMINALE FASE
In deze fase wordt duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De gespecialiseerde fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Deze kunnen een positieve invloed hebben op benauwdheid, pijn en angst. Dit alles om de kwaliteit van leven zo groot mogelijk te houden.

Binnen onze praktijk kan onze gespecialiseerde fysiotherapeut u erg goed ondersteunen in alle fases rondom kanker.
Heeft u vragen of wilt u ondersteuning van onze gespecialiseerd fysiotherapeut, neem dan contact met ons op.
www.fysioholtslag.nl
Tel: (0318) 55 06 02

Update: bouw gezondheidscentrum

Hierbij een korte update van de realisatie van ons gezondheidscentrum aan de Appelvink in Veenendaal West.

Op dit moment is het hoogste punt van het gebouw bereikt en liggen de plafondplaten er op. Op het onderstaande plaatje is  goed te zien hoe ons pand er straks uit gaat zien.
De aankomende tijd zal er hard gewerkt gaan worden in het pand om daar alle tussenmuren, deurposten, buizen voor verwarming en koeling e.d. te plaatsen. Tevens zal in de aankomende periode de buitenafwerking verder plaats vinden. De buitenzijde van het pand komt uit drie delen te bestaan; houtpanelen, wit stucwerk en beplating; in drie verschillende kleuren.

Het bijzondere van dit pand is, naast de architectuur, dat het pand nagenoeg energie neutraal wordt. Het hele dak wordt vol geplaatst met ruim 300 zonnepanelen zodat we onze eigen energie kunnen opwekken.
Hiermee willen we als centrum ook onze bijdrage leveren aan een beter
milieu.

Rondom ons centrum zullen, op eigen terrein, straks ruim 50 parkeerplaatsen komen, waardoor u straks niet ver hoeft te lopen om ons centrum te bezoeken.

Nu ook kaakfysiotherapie / orofaciaal therapie bij Fysio- Manueletherapie Holtslag

Vanaf februari 2020 kunt u bij Fysio- Manueletherapie Holtslag ook terecht voor Mime-therapie en Orofaciaaltherapie, ook wel kaak- of hoofdfysiotherapie genoemd.

De zeer ervaren orofaciaal- en Mimetherapeute Eva Pilon zal per 05 februari ons team komen versterken. Eva heeft is tot op heden werkzaam geweest in Doorn. Daar heeft zij als orofaciaaltherapeute met veel plezier vele jaren samen gewerkt met huisartsen, kaakchirurgen, orthodontisten, KNO-artsen, tandartsen, gnatologen en neurologen.
Als orofaciaaltherapeute heeft zij veel ervaring in het behandelen van mensen met klemmen van de kaak / tandenknarsen, pijn in het gezicht, kaak of hoofd, oorsuizen (tinnitus), a-specifieke aangezichtspijn, duizeligheid en BPPD, nek- en schouderklachten, hoofdpijn en vormen van migraine, klachten in het hoofd- halsgebied door kanker en reuma, klachten in hoofd- halsgebied die te maken hebben met spanning of stress en dystonie.
Als Mime-therapeute behandelt Eva mensen met aangezichtsverlamming (Bells’parese of een facialis parese) en restverschijnselen hiervan, zoals een scheef gezicht, verminderde bewegingsmogelijkheden en/of ongewenste bewegingen in het gezicht.

Voor de kaak- en mimefysiotherapie kunt u bij ons direct terecht,
wij hebben geen wachtlijst.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
Fysio- Manueletherapie Holtslag:
Tel: (0318) 55 06 02

Niels van Ginkel komt ons team versterken.

Even voorstellen….

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat Niels van Ginkel, vanaf februari 2020, ons team komt versterken.
Niels zal, naast de doordeweekse dagen, ook op de Zaterdag van 08.00 tot
12.00 uur 
werkzaam zijn.

Niels heeft een aantal jaren geleden, na zijn afstuderen als fysiotherapeut, enkele maanden in onze praktijk waargenomen en is daarom voor sommige een bekend gezicht. Daarna is hij, na een korte periode in een fysiotherapie-praktijk in Ederveen gewerkt te hebben, in Leusden terecht gekomen. Daar heeft hij jaren met plezier als fysiotherapeut gewerkt en tevens gestart met de opleiding manuele therapie. Op dit moment is Niels bezig met de laatste fase van zijn opleiding en hoopt over een aantal maanden zijn diploma in ontvangst te mogen nemen.
Met zijn opgedane ervaring en kennis vanuit zijn werk en opleidingen komt Niels het team van Fysio- Manueletherapie Holtslag  versterken.

Door de komst van Niels beschikt onze praktijk zo over 5 manueel therapeuten. Door onze expertise manuele therapie en de hoge waarderingen en beoordelingen die wij van onze patiënten krijgen is er een grote vraag naar onze manuele therapie. Met de komst van Niels kunnen we er voor blijven zorgen dat u met fysieke ongemakken snel in onze praktijk terecht kan en behandeld kan worden volgens de meest recente inzichten binnen ons vak.

Naast manuele therapie houdt Niels zich ook bezig met Dry Needling en Mulligan therapie, dat een mooie aanvulling is op ons handelen als fysio- en manueel therapeut.
Mulligan therapie is een therapie waarbij patiënt wordt gevraagd actieve bewegingen te maken, waarbij de therapeut het gewricht in een pijnvrije uitgangshouding houdt om op deze wijze de klachten zo snel mogelijk te verhelpen.

Wilt u ook een afspraak maken?
Neem dan rustig contact met ons op.

Neurologie fysiotherapie / neurorevalidatie

Neurologie fysiotherapie / neurorevalidatie

Neurologie fysiotherapie richt zich op neurologische klachten veroorzaakt door een aandoening aan het zenuwstelsel. U kunt denken aan een hersenbloeding/herseninfarct (CVA), hersenletsel (wel of niet aangeboren), dwarslaesie, multiple sclerose (MS), ziekte van Parkinson of tumoren die aantasting van het zenuwstelsel als gevolg hebben. Veel voorkomende gevolgen van bovenstaande neurologische aandoeningen zijn krachtverlies, spasticiteit, verlammingen, spierverkortingen, gewrichtsverstijving en stoornissen in coördinatie, evenwicht, gevoel of concentratie. Als het een aandoening is waarbij de hersenen zijn betrokken dan ontstaan soms gedragsveranderingen en begripsstoornissen waardoor het bewegen eveneens nadelig kan worden beïnvloed.

Wat kan een fysiotherapeut voor u betekenen?
De gespecialiseerde fysiotherapeut zal afhankelijk van de hulpvraag en een lichamelijk onderzoek met u bepalen waar het accent van de behandeling komt te liggen, zodat u uw dagelijks leven weer op kunt pakken of voortzetten binnen uw nieuwe grenzen en mogelijkheden. De behandelwijze hangt af van de aard van de neurologische klacht en de fase van herstel waarin iemand zich bevindt.

Neurologie fysiotherapie / neurorevalidatie gaat vooral over dagelijkse bewegingen zoals het weer leren lopen, opstaan en gaan zitten, staan, zich verplaatsen, gebruik van armen in het dagelijks leven en andere dagelijkse activiteiten. Daarvoor is het nodig om mobiliteit, spierkracht, uithoudingsvermogen en balans te trainen. Soms kan de behandeling bestaan uit hulp bij het bewegen van uw armen en benen. Ook na een revalidatiefase in een revalidatiecentrum of verpleegkliniek is fysiotherapie bij thuiskomst vaak nog zeer zinvol.

De behandelingen die door ons uitgevoerd worden kunnen zowel in de praktijk als aan huis plaats vinden.

De neurologie fysiotherapie wordt in onze praktijk uitgevoerd door Jan Poelman en Mirjam Koops.
Mirjam Koops werkt tevens ook in Revalidatiecentrum De Hoogstraat, waar zij werkzaam is op de afdeling neurologie.

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken, neemt u dan rustig contact op met:
Fysio- Manueletherapie Holtslag.
Mail: info@fysioholtslag.nl
Tel: 0318 – 55 06 02

Bouw gezondheidscentrum Veenendaal West gaat van start

 

BOUW GEZONDHEIDSCENTRUM VEENENDAAL WEST VAN START

Na vele jaren van voorbereiding is er op vrijdag 23 augustus j.l. gestart met de realisatie van ons nieuwe gezondheidscentrum dat gevestigd wordt aan de Appelvink 1 in Veenendaal West, waar voorheen de Openbare basisschool de Achtbaan gehuisvest was.

Allereerst is gestart met het opschonen van het terrein, zodat de bouwbedrijven met hun containers, materialen en auto’s er goed bij kunnen komen. Het is bijzonder om te zien dat door het verwijderen van het gras, onkruid en een aantal bomen er zoveel extra ruimte ontstaat.

                

Vervolgens is begonnen met het intern slopen van het huidige pand. Op het oog lijkt het van buiten af nu dat er momenteel weinig gebeurt, maar de werkelijkheid is anders: inpandige muren worden zorgvuldig afgebroken, het systeemplafond en de vloerbedekking is verwijderd evenals de bekabeling en het sanitair.
Inmiddels is de grote ruimte zichtbaar waar volgend jaar diverse eerste-lijn hulpverleners in samenwerking hun diensten gaan verlenen.

                            

Aankomende weken zal intern verder worden gewerkt aan de inpandige sloopwerkzaamheden, waarna volgens planning begin oktober gestart wordt met het afbreken van het dak en de buitenmuren.
De fundering van het pand zal in stand worden gehouden. Op deze fundering zal een volledig nieuw, bijna energie-neutraal pand gebouwd worden. Impressiefoto’s van ons nieuwe pand zullen we binnenkort delen op Facebook.

Vindt u het leuk om de bouw van ons centrum te volgen, dan is dit mogelijk via onze Facebook-site: Fysio- Manueletherapie Holtslag.

Jolien van Schuppen komt ons team versterken

Even voorstellen….

Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat vanaf maart 2019, de uit Veenendaal afkomstige, Jolien van Schuppen ons team is komen versterken.

Jolien heeft Veenendaal verlaten om aan de Universiteit van Antwerpen de Masteropleiding fysiotherapie te gaan volgen. Tijdens haar studie heeft zij als afstudeerrichting “sportgerelateerde klachten” gekozen.
Na haar afstuderen is zij als fysiotherapeut in Antwerpen gaan werken.
In haar werkzame periode als fysiotherapeut heeft zij daar in een fysiotherapiepraktijk diverse klachtenbeelden behandeld en tevens sportverenigingen en sporters begeleid. Tijdens haar werk in Antwerpen is Jolien vervolgens gestart aan de opleiding Manuele therapie aan de Universiteit van Antwerpen, die zij aankomende maand gaat afronden.

Omdat Jolien de ambitie had om toch weer terug te keren naar Nederland,
zijn we met elkaar in contact gekomen. Doordat de werkwijze van onze praktijk naadloos aansluit bij de gedachtegang en werkwijze van Jolien was
het in dienst treden bij onze praktijk dan ook snel een feit.

Jolien werkt nu als fysiotherapeut en vanaf zomer 2019 ook als afgestudeerd manueel therapeut binnen onze praktijk in Veenendaal en Rhenen.
Zij staat helemaal voor u klaar om u te helpen bij uw fysieke ongemakken.

Wilt u ook een afspraak maken?
Neem dan rustig contact met ons op:

Fysio- Manueletherapie Holtslag
telefoon: 0318 – 55 06 02
of mail naar info@fysioholtslag.nl

GDPR Consent

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website. Hiermee verbeteren wij onze website. Meer weten?

Privacyverklaring | Sluiten
Cookieverklaring