Mime therapie

Klachten herstellend

mime therapie

Deze speciale behandelvorm is er voor patiënten met een perifere aangezichtsverlamming, ook wel Bell’s parese of facialis parese genoemd,
en de restverschijnselen die zich uiten door bijvoorbeeld een scheef gezicht, minder bewegingsmogelijkheden of ongewenste mee bewegingen van mond of oog. Een aangezichtsverlamming heeft niet alleen invloed op de mimiek, maar geeft vaak ook problemen in functies als eten, drinken en praten. Dit kan leiden tot psychosociale problemen.

Wat zijn de oorzaken
Oorzaken voor het ontstaan van een aangezichtsverlamming kunnen zijn:

 • oorontsteking
 • schedelletsel of letsel na een operatie aan de schedel
 • gordelroos-virus
 • brughoektumor
 • ziekte van Lyme
 • verlamming van Bell

Wat is het doel van deze behandeling
Het doel van mimetherapie is het verbeteren van de symmetrie in het gezicht. We willen bereiken dat de linkerkant en de rechterkant van het gezicht zoveel mogelijk gelijk zijn, zowel in rust als met bewegen. Tijdens de therapie leert u het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht te zien en te voelen. U leert ook om het gezicht zo symmetrisch (aan beide zijden gelijk) mogelijk te bewegen, zowel bij het eten en drinken, praten en bij het uitdrukken van bepaalde emoties. Door de mimetherapie leert u ook om in het dagelijks leven beter met uw aangezichtsverlamming om te gaan.

Anamnese en onderzoek
Als eerst zal er een anamnese (vraaggesprek) plaats vinden. Deze anamnese richt zich op het ontstaan en het verloop van de aangezichtsverlamming.
Vervolgens zal er een onderzoek plaats vinden waarbij gekeken wordt naar de asymmetrie in rust en bij bewegen van het gezicht. Ook kijkt de mimetherapeut of er sprake is van eventueel ongewild meebewegen van
andere spieren.

Behandeling
De behandeling van uw aangezichtsverlamming kan gericht zijn op verschillende aspecten. U krijgt informatie over het te verwachten herstel. Daarnaast leert u ademhalings-, ontspannings- en massageoefeningen toe te passen. Er worden ook oefeningen aangeleerd voor het bewegen van de mond, het voorhoofd, de ogen en de spraak. U krijgt ook instructies om meebewegen in het gelaat te onderdrukken, net als instructies over expressiemogelijkheden. Wanneer u problemen heeft met het eten- en drinken zal ook hier aandacht aan besteed worden tijdens de behandeling. Ook is er aandacht voor het omgaan in het dagelijks leven met een aangezichtsverlamming.

Daarnaast is het belangrijk dat u thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen die u thuis moet doen, worden tijdens de behandelingen met u doorgenomen. De rol die de mimetherapeut heeft, is u begeleiden en ondersteunen.

Uw aangezichtsverlamming, of de restverschijnselen daarvan, verdwijnen niet door de behandeling. U krijgt door het oefenen naar verwachting wel meer controle over uw aangezicht en gezichtsuitdrukkingen. Hierdoor kunt u zich al prettiger gaan voelen en beter met de situatie omgaan.

 • Verbetering van de symmetrie in het gezicht.
 • Voel het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht.
 • Beter omgang in het dagelijks leven.
 • Betere uiting van emoties.
 • Makkelijker eten en drinken.
 • Vraaggesprek en onderzoek.
 • Ruime informatie over het verwachte herstel.
wilt u snel geholpen worden? Maak direct een afspraak

Lees hier het laatste nieuws

Van holtslag fysio- manueletherapie

Claire Peels komt het team van Fysio Holtslag versterken

Als team zijn wij verheugd om u onze nieuwe collega Claire Peels voor te stellen. Claire is algemeen fysiotherapeut met bijzondere interesse in de geriatrie (ouder wordende mens) en mensen met neurologische aandoeningen. Door de toenemende vraag naar specifieke fysiotherapie bij ouderen en mensen met neurologische aandoeningen, zal zij onze geriatrie fysiotherapeut Jan Poelman komen … Lees “Claire Peels komt het team van Fysio Holtslag versterken” verder

Fysio Holtslag heeft in 2021 géén contract met VGZ, IZA, IZZ en Univé !

Helaas moeten wij u melden dat wij per 01-01-2021 GEEN contract meer hebben met de VGZ-groep, bestaande uit VGZ, IZA, IZZ en Univé. De afgelopen jaren heeft VGZ meerdere malen vanuit de Actiegroep Fysiotherapie de Strakke Strop Award gekregen. Fysiotherapeuten zijn het minst tevreden over zorgverzekeraar VGZ en dan met name over de opstelling en … Lees “Fysio Holtslag heeft in 2021 géén contract met VGZ, IZA, IZZ en Univé !” verder

Fysio Holtslag is deze ochtend telefonisch niet bereikbaar.

Helaas moeten wij u mededelen dat door bijzondere omstandigheden onze balie vandaag van 08.00 tot 12.30 uur telefonisch NIET bereikbaar is. Vanmiddag zijn wij vanaf 13.30 gewoon weer telefonisch bereikbaar zoals u van ons gewenst bent. Excuses voor het ongemak. Team Fysio Holtslag

Zorg op maat Holtslag Patiëntenportaal