Fysio Holtslag heeft in 2021 géén contract met VGZ, IZA, IZZ en Univé !

Helaas moeten wij u melden dat wij per 01-01-2021 GEEN contract meer hebben met de VGZ-groep, bestaande uit VGZ, IZA, IZZ en Univé.

De afgelopen jaren heeft VGZ meerdere malen vanuit de Actiegroep Fysiotherapie de Strakke Strop Award gekregen. Fysiotherapeuten zijn het minst tevreden over zorgverzekeraar VGZ en dan met name over de opstelling en het gedrag naar zorgverleners.

In de afgelopen jaren zijn sommige zorgverzekeraars bezig het aantal vergoede behandelingen fysiotherapie verder te beperken, waarbij de prijzen van de aanvullende verzekeringen hard stijgen. Daarnaast wordt er, ondanks de belofte van minder administratie belasting,  steeds meer onnodige administratie van ons geëist en dit alles naast de niet dekkende tarieven die wij voor een behandeling ontvangen. Dit zijn nog maar een paar punten van de problemen waar wij dagelijks als therapeuten tegen aan lopen. Wij worden in onze ogen hierdoor beperkt in het optimaal behandelen van onze patiënten en dus ook van u. Wij staan als Fysio- Manueletherapie Holtslag voor hoge kwaliteit en willen u deze ook kunnen blijven leveren, zoals u van ons gewenst bent. Wij willen de in 2020 behaalde praktijkbeoordeling van een 9,2 met trots ook kunnen doorzetten in 2021.

Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat wij in 2021 geen contract meer hebben met de VGZ-groep (VGZ, IZA, IZZ en Unive).

Wat houdt dit praktisch in:
Wij zijn bij VGZ genoodzaakt u een factuur de sturen voor de door ons uitgevoerde behandelingen tegen onze tarieven (deze zijn terug te vinden op onze website www.fysioholtslag.nl/tarieven/) die zijn gebaseerd zijn op de vastgestelde adviestarieven van het onafhankelijk GUPTA-onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid. Deze factuur dient u dan zelf in te dienen bij VGZ.
Wanneer u bij VGZ verzekerd bent vergoeden zij per 01-01-2021 aan u nog maar 70% van de door hen zelf bepaald gemiddeld tarief tussen de €20,-. en €22,- per behandeling. Dit zijn tarieven waar wij niet voor kunnen werken.

Wanneer u graag binnen onze praktijk behandeld wilt blijven worden kan u ervoor kiezen om:
–  bij VGZ verzekerd te blijven en maar een deel van uw behandelingen
vergoed te krijgen.
– Om een overstap naar een andere zorgverzekeraar te overwegen waar u
100% van uw behandelingen vergoed blijft krijgen en door ons behandeld      kan blijven worden, met onze kwaliteit zoals u van ons gewend bent.

Met alle andere zorgverzekeraars hebben wij in 2021 gewoon een contract, waardoor u 100% vergoeding vanuit uw aanvullende zorgverzekeraar krijgt.

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze, bij voorkeur per mail, aan ons stellen.
Mailadres: info@fysioholtslag.nl