Fysio Holtslag heeft expertise op gebied van kanker

Fysio- Manueletherapie Holtslag in Veenendaal en Rhenen heeft een expertise op het zo goed mogelijk behandelen en ondersteunen van mensen met kanker.

Mensen met kanker kunnen in de diverse fases van deze ziekte veel hinder ervaren van onder andere een sterke afname van de spierkracht en fitheid. Daarnaast treden er ook vaak klachten op in de zin van; misselijkheid, vermoeidheid, stijfheid en pijn. Uit vele onderzoeken blijkt dat dat heel veel voordelen heeft om voor, tijdens en na de behandeling tegen kanker een speciaal daarvoor ontwikkeld trainingsprogramma te volgen. Veel mensen met kanker vinden het dan ook fijn om zelf, onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, aan de slag te kunnen met hun herstel en daarnaast de mogelijkheid te hebben om lotgenoten te ontmoeten.

Voordelen van fysiotherapie voor en tijdens de medische behandeling:
• behouden van de fitheid en spierkracht / -conditie
•  minder last hebben van klachten zoals misselijkheid, vermoeidheid,stijfheid en pijn
•  beter verdragen van de (chemo)therapie en lager risico hebben op vroegtijdig moeten stoppen
van de medische behandeling.

Voordelen van trainen na afloop van de medische behandeling:
• herstel van fitheid en spierkracht / -conditie
• sneller herstel van vermoeidheid
• sneller hervatten van de dagelijkse activiteiten.

Heeft u behoefte aan begeleiding bij het fit blijven of worden voor, tijdens of na een kankerbehandeling? Bespreek dit dan met uw arts.

U kunt u vragen ook stellen aan onze gespecialiseerd fysiotherapeut Marlou Benink; m.benink@fysioholtslag.nl
of bel: 0318-55 06 02

 

Zie voor meer info over gespecialiseerde fysiotherapie bij kanker: