Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD)

Wij willen u graag informeren over een veelvoorkomende soort van duizeligheidsklachten en de goede mogelijkheid om deze te behandelen middels specifieke fysiotherapie binnen onze praktijk.

Benigne Paroxysmale positie Duizeligheid (BPPD)
staat voor een goedaardige aanvalsgewijze bewegingsafhankelijke duizeligheid. Deze wordt veroorzaakt in het binnenoor door de aanwezigheid van oorkristallen. Het is de meest voorkomende aandoening van het evenwichtsorgaan met kortdurende aanvallen van draai-duizeligheid. Met draaiduizeligheid wordt een evenwichtsstoornis bedoeld waarbij men de wereld ziet tollen bij het open houden van de ogen.

Oorzaak
Bij het linker en rechter oor bevindt zich een evenwichtsorgaan. Het onderdeel van het evenwichtsorgaan dat draaibewegingen van het hoofd registreert, bestaat uit kleine kanaaltjes in de vorm van een halve cirkel. Daarin zit vocht en een soort kam die buigt bij stroming van dit vocht. Als u het hoofd draait, draait het vocht vertraagt mee en buigt de kam. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een glas water dat snel wordt gedraaid: het water draait vertraagd mee en draait door na het stoppen van de draaibeweging van het glas. De bewegingen van de kam geeft stimulatie van de evenwichtszenuw. Klontering van afbraakstoffen of losse kristallen in een kanaal kunnen als een soort plug werken. Bij draaiing van het hoofd zakt de klontering langzaam naar het laagste punt in het kanaal. Dit geeft een vertraagd, versterkt en kortdurend draaigevoel bij het draaien van het hoofd. De klachten komen het meest voor na rust. BPPD kan optreden na een hoofdongeval, een ooroperatie, bij een ontsteking of doorbloedingsstoornis van het binnenoor of na langdurige bedrust. In de meeste gevallen is er echter geen duidelijke oorzaak aantoonbaar.


 • Afbeelding: Evenwichtsorgaan

  Klachten
  De klachten worden uitgelokt door draaiing van het hoofd.

  Symptomen
  Een typische aanval bestaat uit:

 • Draaiduizeligheid opgewekt door achterover gaan liggen, opkijken, bukken, omdraaien in bed op de aangedane zijde en snel omkijken.
 • Kort heftig gevoel om voorover te vallen. Hierbij ziet u de wereld tollen. U voelt zich misselijk en u braakt soms.
 • Als u de houding volhoudt, verdwijnt de draaisensatie. De eigenlijke draaisensatie duurt niet langer dan één minuut. Bij terugdraaien van het hoofd kunnen de klachten opnieuw optreden.
 • De aanvallen komen meerderen keren per dag voor, voornamelijk na rust.
 • De aanvallen worden meestal spontaan minder heftig en kunnen spontaan    weggaan. Er is een kans dat de aanvallen weer terugkeren.
 • Het gehoor is verder goed, tussen de aanvallen door heeft u geen of vrijwel geen klachten.
 • De draaiduizeligheid wordt niet opgewekt door persen of harde geluiden.

Onderzoek
Een speciale test voor de bovenbeschreven BPPD is de zogenaamde kiepproef die door de therapeut wordt uitgevoerd. U zit rechtop en kijkt 45 graden naar opzij, dan wordt u vervolgens met een snelle beweging naar achter neergelegd. Daarbij houdt u het hoofd iets lager dan de rest van uw lichaam en de ogen zijn geopend. Dit kan dan de typische draaisensatie opwekken. De therapeut ziet dan bij u de spontane draaibewegingen van de ogen. Het bewegen van de ogen ontstaat geleidelijk en verdwijnt ook weer binnen één minuut.

Behandeling
Spontaan herstel treedt op bij ongeveer 30 procent van de klachten.
Mochten de klachten niet vanzelf verminderen dan is behandeling door een fysiotherapeut zinvol. De behandeling bestaat uit het verplaatsen van de oorkristallen naar een minder gevoelige plaats in uw oor. Bewegingen van het hoofd en het opwekken van de klachten is voor het herstel beter dan voorzichtig zijn. Medicijnen hebben geen gunstig effect. Er zijn twee behandelings- methoden: de manoeuvre van Epley en de Brandt-Daroff oefeningen. Na de oefeningen kunt u zich nog een halve dag onzeker voelen, maar zonder de typische draaisensatie. De behandeling is niet gevaarlijk en kan meerdere keren worden herhaald. Binnen een week kunt u verbetering voelen.

Ervaart u ook duizeligheidsklachten en wilt u weten of hier iets aan te
doen is?  Maak dan een afspraak bij een van onze therapeuten.

Fysio- Manueletherapie Holtslag
website: www.fysioholtslag.nl
mail: info@fysioholtslag.nl
Tel: 0318 – 55 06 02