Nieuw bij Fysio Holtslag: Arbeidsfysiotherapie voor werkgever en werknemer

De arbeidsfysiotherapeut is naast een algemeen fysiotherapeut gespecialiseerd in werk-gerelateerde klachten en alles wat daarbij komt kijken. Waar een algemeen fysiotherapeut een breed scala aan klachten behandeld, kan een arbeidsfysiotherapeut ook de focus leggen op klachten die tijdens het werk zijn ontstaan of hinder geven tijdens het werk. Dit houdt in dat er naast de algemene werkblessure ook wordt gekeken naar eventuele oorzaken of in standhoudende factoren voor de klachten op het werk. Daarnaast is een arbeidsfysiotherapeut op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en processen rond re-integratie na verzuim. Denk hierbij aan de Wet verbetering Poortwachter, WIA en de Arbocatalogus. Tevens kan een arbeidsfysiotherapeut ook doorverwijzingen vanuit bedrijfsartsen aannemen en hierop verder behandelen.

De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt de werknemer met werkgerelateerde klachten, met als doel klachten en ziekteverzuim te voorkomen of te verhelpen. Daarnaast kan de arbeidsfysiotherapeut u professionele ondersteuning bieden bij de re-integratie van de werknemer door de factoren fysieke belasting, psychische belasting, ergonomie en werkplek te beoordelen. Tevens kan de arbeidsfysiotherapeut u professionele begeleiding bieden op het gebied van arbozorg, wat inhoudt dat de arbeidsfysiotherapeut ondersteuning biedt bij de re-integratie van de werknemer die tijdelijk of langere tijd uit het werkproces is geweest.
Ook hoort een gericht trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek tot de mogelijkheid. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan het thuiswerken. Kortom: de arbeidsfysiotherapeut zorgt ervoor dat mensen zo goed mogelijk kunnen functioneren op het werk, waarbij de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken is bij de situatie tussen de werknemer en de werkomgeving.
De arbeidsfysiotherapeut ondersteunt dus zowel de werknemer als de werkgever bij klachten en ziekte op de werkplek.

Wat kunnen wij voor u als werkgever beteken?

 • Werkplek-analyses door een arbeidsfysiotherapeut
 • Workshop pijnvrij (thuis)werken
 • Werkzaamheden van een (arbeids)fysiotherapeut op locatie
 • Hersteltraject uitzetten bij burn-out klachten
 • Personal Fysio Training bij specifieke klachten en doelgroepen (bijvoorbeeld lage rugklachten, nek/schouderklachten)
 • Digitale zorg op afstand.

Wat kan arbeidsfysiotherapie voor uw werknemer betekenen?

 • Behandelen van werk-gerelateerde klachten
 • Preventie werk gerelateerde klachten
 • Werkplek onderzoeken, advisering ergonomie
 • Verzuimbeleid
 • Begeleiding bestaande re-integratie trajecten
 • Opbouwen belasting en belastbaarheidHeeft u vragen of wilt u een afspraak maken om de mogelijkheden te bekijken, neem dan contact met ons op:
  Fysio- Manueletherapie Holtslag
  info@fysioholtslag.nl
  (0318) 55 06 02

Lichamelijk onverklaarbare klachten

In de afgelopen jaren zien we in toenemende mate mensen met lichamelijke klachten, zoals o.a. nek- lage rug-, hoofdpijnklachten, oorsuizen, uitvalsverschijnselen en  buikklachten, waarbij na onderzoek door diverse medisch specialisten voor deze klachten geen duidelijke medische lichamelijke oorzaak gevonden kan worden.  In dit geval wordt er dan gesproken over psychosomatische klachten. We zien dat mensen met psychosomatische klachten door hun klachten sterk beperkt kunnen worden in hun dagelijks leven, werk en/of sport en dat zij al lange tijd zoeken naar de juiste hulp bij hun klachten.

Bij 20-30% van de mensen met lichamelijke klachten die de huisarts bezoekt, is sprake van psychosomatische klachten. Het is dan ook erg belangrijk dat mensen begrijpen dat je lichamelijke klachten kan hebben,
waarbij de oorzaak ergens anders ligt.

PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN DIE VEEL VOORKOMEN ZIJN
(over)spanningsklachten / stressklachten
Paniekstoornissen / hyperventilatie
werkgerelateerde klachten zoals bijv. burn-out
chronische pijnklachten
chronische vermoeidheid
depressie, veel piekeren
duizeligheid en hoofdpijn
onbegrepen pijnklachten
hartkloppingen
angstig en onzeker zijn
concentratie problemen

In ons leven worden we allemaal wel eens blootgesteld aan een korte periode van stress of spanning. Wanneer deze dan weer afneemt, herstelt het lichaam en brein weer. Wanneer de stress of spanning door bepaalde omstandigheden lang aan blijft houden, kan dit een verstoring geven in de balans tussen lichaam, geest en leefomgeving, met het ontstaan van lichamelijke en mentale klachten als gevolg. De oorzaak van de stress / spanning kan vele oorzaken hebben, zoals op persoonlijk vlak, sociaal vlak als op gebied waarbij vele medische onderzoeken zijn gedaan en waarop geen succesvolle behandeling volgde.  Het stellen van de diagnose psychosomatische klachten kan leiden tot veel onbegrip en frustraties bij de persoon zelf, maar ook bij zijn – of haar omgeving.

WAT KAN DE PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPEUT VOOR U DOEN?
De psychosomatische fysiotherapeut is in staat om te bepalen of er sprake is van psychosomatische klachten en kan u begeleiden in het herstellen van de balans tussen lichaam, geest, leefomgeving en tussen spanning en ontspanning. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen van de behandeling bepaald en wordt samen met u een therapieplan opgesteld.

Een behandeling bij de psychosomatisch fysiotherapeut is er op gericht u te helpen om de klachten en signalen van uw lichaam te begrijpen en hier meer controle op te krijgen. Lichaamsbewustwording is hierbij heel belangrijk; leren voelen en ervaren wat er in uw lijf gebeurt in bepaalde situaties; deze lichaamservaringen herkennen, erkennen en er betekenis aan geven. We maken daarbij onder andere gebruik van therapeutische gesprekken, psycho-educatie, adem- en ontspanningsoefeningen, emotioneel lichaamswerk, focusing, aandachtstraining, energie-managementtechnieken, actieve beweegvormen, mindfulness, het veranderen van de factoren die de klacht in stand houden en het respecteren van uw grenzen. De lichamelijke klacht die u heeft is hierbij het aangrijpingspunt, maar als psychosomatisch fysiotherapeut kijken we naar de hele persoon om zijn/haar leefomgeving om weer in balans te komen. U krijgt meer inzicht in uw klachten en verantwoordelijkheid voor uw handelen.

Heeft u vragen of psychosomatische klachten?
Neem dan gerust contact met ons op.

Fysio- Manueletherapie Holtslag
www.fysioholtslag.nl
info@fysioholtslag.nl
0318 – 55 06 02

 

 

De spier-pees specialist in Veenendaal

Onze sportfysiotherapeut Monique de Goede heeft in Veenendaal en omgeving in de afgelopen jaren haar sporen als gespecialiseerd spier-peesspecialist verdient.

Na haar opleiding en de opgebouwde samenwerking met huisartsen, sportartsen en(sport)orthopeden wordt Monique vaak ingezet om de vaak lastig te behandelen (hardnekkig en slecht herstellend) spier- en peesklachten te verhelpen.

De Spier- peesspecialist behandeld met een specifieke combinatie van echografie, shockwave, EPTE / electrolyse en specifieke oefeningen om de
klachten aan spieren en pezen te verhelpen. Door de jarenlange ervaring in de combinatie van deze therapievormen helpen wij u bij Fysio Holtslag graag bij het stellen van de juiste diagnose en adviseren en ondersteunen van het herstelproces middels een passende behandeling
Ons streven is om u zo spoedig mogelijk weer pijnvrij te laten bewegen.

Veel voorkomende klachten die Monique behandeld zijn onder andere:
– hielspoor
– chronische achillespeesontsteking
– Jumpers knee
– chronische ontsteking van de schouderpezen
– tennis- / golfelleboog

Mocht u vragen hebben of wilt u ondersteuning bij uw spier- en peesklachten, maak dan een afspraak bij onze spier- peesspecialist Monique de Goede.

Fysio- Manueletherapie Holtslag
info@fysioholtslag.nl
(0318) 55 06 02

Start Pilates-training bij Gezondheidscentrum Appelvink

Gisteravond was het dan eindelijk zover…

Wij zijn binnen Gezondheidscentrum Appelvink gestart met het geven van Pilatestraining aan een kleine groep mensen, met een maximum van 9 personen. Het doel van deze training is om op verantwoorde wijze  de spierkracht, lenigheid en stabiliteit van het lichaam te versterken. Ook wordt er tijdens de training veel aandacht gegeven aan de effecten van de ademhaling op het lichaam.

Deze vorm van sport is bij uitstek geschikt voor mensen met lichamelijke klachten als lage rug-, nek-, schouderklachten en mensen met hypermobiliteit.
Deze trainingen worden verzorgd door Kristel Baars, Pilates-instructrice (voorheen fysio- en manueel therapeut).

Het was erg leuk om te zien hoe enthousiast de deelnemers waren en hoe
zij zelf hun punten ontdekten waar ze aan kunnen gaan werken tijdens de aankomende trainingen.

De trainingen vinden plaats op maandag van 19.00-20.00 en 20.00-21.00
in de trainingszaal van Gezondheidscentrum Appelvink.
Momenteel zit de groep van 19.00-20.00 helemaal vol. In de groep van
20.00-21.00 zijn nog drie plekken vrij.

Heeft u interesse in onze Pilates-trainingen?

Meld u dan snel aan;
(0318) 55 06 02
info@fysioholtslag.nl
Mochten deze groepen dan vol zitten, dan kan u zich op onze wachtlijst laten zetten en kunt u deelnemen zodra er een plekje vrij komt.

 

Wouter Ariesen komt het team van Fysio Holtslag versterken

Wij zijn verheugd dat de Veenendaalse Wouter Ariesen per 01 februari a.s. het team van Fysio Holtslag zal komen versterken. Wouter is een ervaren fysio- manueeltherapeut die in Arnhem zijn sporen al ruim heeft verdiend.

Door de toenemende vraag naar manueel therapie binnen onze praktijk,
zijn we blij dat Wouter er voor heeft gekozen om binnen het team van Fysio Holtslag te komen werken. Naast het behandelen middels fysio- en manuele therapie is Wouter ook bedreven in arbeidsfysiotherapie, waarbij hij gericht is op helpen van mensen die door hun werk lichamelijke problemen hebben of hun werk niet goed meer kunnen uitvoeren door lichamelijke klachten. Tevens helpt een arbeidsfysiotherapeut bij het voorkomen van verzuim en indien nodig bij de re-integratie van zieke werknemers. We hopen dat Wouter hiermee ook werkgevers en werknemers kan ondersteunen bij lichamelijke problemen in relatie tot
het werk.

Wouter, wensen je heel veel plezier bij Fysio Holtslag.

Naast de komst van Wouter willen wij u tevens informeren dat collega Gilian Rijnsaardt per 01 februari a.s. niet meer werkzaam zal zijn binnen onze praktijk.

 

NIEUW: Pilates-training bij Fysio Holtslag.

Naast het verhelpen van lichamelijke klachten zijn wij als fysiotherapeuten ook steeds meer op zoek naar mogelijkheden die wij mensen kunnen adviseren om zelfstandig en verantwoord te werken aan het versterken van het lichaam waardoor lichamelijke klachten minder snel optreden.

Wij zien vaak dat wanneer mensen gaan starten met sporten het startniveau te hoog ligt, waardoor mensen zelfs klachten kunnen oplopen of deze in stand kunnen houden.

Om deze reden zijn wij op zoek gegaan naar een goede mogelijkheid voor (oud) patiënten en mensen die het niet lukken om klachtenvrij te kunnen sporten, om toch middels sport hun lichaam te versterken .

Vanaf 10 januari 2022 zal op maandag van 19.00 tot 20.00 Pilates-training gegeven gaan worden.
Deze training zal plaats vinden onder begeleiding van Kristel Baars. Zij is voorheen werkzaam geweest als fysio- en manueeltherapeut en verzorgd tot nu toe met succes Pilatustrainingen.
Deze trainingen zullen in onze oefenzaal van Gezondheidscentrum Appelvink in Veenendaal West worden gegeven.

Pilates is een trainingsmethode die de nadruk legt op het trainen van; de diepe spieren in het lichaam, flexibiliteit, evenwicht, coördinatie en een goede houding. Daardoor is Pilatus bij uitstek geschikt om op eigen niveau te werken aan het lichaam.

Aangezien wij de begeleiding hoog in het vaandel hebben staan hanteren wij een maximale groepsgrootte van max. 10 persoenen, zodat individuele aandacht mogelijk is.

Mocht u vragen of interesse hebben?  meld u dan snel aan:
Tel: (0318) 55 06 02
Mail: info@fysioholtslag.nl

Fysio Holtslag is onderdeel van het Knie-netwerk Gelderse Vallei

Super trots dat wij als Fysio- Manueletherapie Holtslag onderdeel uit maken van Knie-netwerk Gelderse Vallei. Onze collega Monique de Goede is gespecialiseerd sportfysiotherapeut en zet al haar kennis en energie in om mensen met knieklachten zo snel en goed mogelijk weer “op de been” te helpen. Hieronder de berichtgeving hierover vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Berichtgeving Ziekenhuis Gelderse Vallei, 18 november 2021

Wanneer je als sporter te maken krijgt met een knieblessure, wil je de juiste sportzorg dichtbij huis. Daarom werken de orthopedische chirurgen en sportartsen van Sports Valley binnen het Knie-netwerk nauw samen met fysiotherapeuten uit de regio. Ze hebben korte lijnen, laagdrempelig contact en ze stemmen behandel- en revalidatietrajecten bij knieblessures af op individuele sporters. Nieuwsgierig naar welke fysiotherapeuten lid zijn van het netwerk? Lees meer: https://www.geldersevallei.nl/…/knie-netwerk-in-regio…

Heeft u knieklachten en wilt u hiervoor advies of behandeling?
Maak dan eens een afspraak bij ons in de praktijk.

In 2022 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars

Vanaf 01-01-2022 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars, waaronder ook weer met de VGZ-groep (VGZ, IZA, IZZ, UMC, Unive, Bewuzt, Zekur en United Consumers).

Dit betekent dat alle zorgverzekeraars onze behandelingen in 2022 vergoeden. De hoeveelheid behandelingen die u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering en of er sprake is van een chronische aandoening of niet.

Er zijn veel verschillende zorgverzekeraars met diverse polissen, waarbij zowel de prijs en aantal vergoede behandelingen fysiotherapie sterk verschillend is. Daarom adviseren wij u om zelf een bewuste keuze te maken voor een voor u passende verzekeraar en polis voor 2022.
U kunt de kosten in inhoud makkelijk bekijken en vergelijken op:
http://www.zorgpremies.nl/zorgvergelijker/

Team Fysio Holtslag

 

 

 

 

GDPR Consent

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website. Hiermee verbeteren wij onze website. Meer weten?

Privacyverklaring | Sluiten
Cookieverklaring